Tirsdag 10.mars avholdt Imås IL årsmøte i storstua på klubbhuset på Landvik. Det er flere år siden oppmøte har vært så bra som i år med rundt 40 fremmøtte deltagere.
 Leder Ingrid Aamodt tok oss gjennom årsberetningen fra hovedstyret, og startet med å takke alle som på en eller annen måte legger ned en innsats for idrettslaget. Hun fortsatte å fortelle at det er en ære å få lede klubben, som har veldrevne grupper med orden og kontroll. Imås har i alt åtte undergrupper, allidrett, badminton, bordtennis, boxing, fotball, håndball, orientering og ski, samt tilrettelagt aktivitet (allaktivitet, fotball og håndball). I tillegg er klubben stolt over sine anleggene som legger til rette for aktivitet hver eneste dag gjennom hele året, klubbhuset, Naturmurhallen, gymsalen, PS Anlegg, Agder Økonomiløkka og lysløypa på Dømmesmoen. Arbeidet med ny 9’er-bane på Hippen skal ferdigstilles i løpet av våren 2020, med en ny type kunstgress uten «fyll»! Klubbhuset er blitt betydelig oppgradert og oppusset for å stimulere til ytterligere aktivitet.

Alf Morten Kaupang var en av semifinalistene til årets ildsjel i Aust Agder i forkant av Idrettsgallaen. Velfortjent oppmerksomhet for sin formidable innsats for Imås idrettslag gjennom mange år.

Lederne for de respektive gruppene hadde en oppsummering av aktiviteten i de ulike idrettene. Allidretten (tidligere barneidrett) melder om økende medlemstall og god aktivitet.
 Orienteringsgruppa kan skryte av å fått en verdensmester i 2019, Kari Timenes Laugen vant mellomdistanse under veteran-VM i Latvia og ble senere tildelt Aust Agder O-krets bragdpokal for prestasjonen. Fotballgruppa har god aktivitet og spillere fordelt på 17 ulike lag. I sesongen 2020 blir det ekstra fokus på rekruttering av jenter, og Imås er med i et samarbeidsprosjekt mellom NFF, UEFA, Disney og Imås (som en av få klubber i Norge). Håndballgruppa, som er en del av Grimstad Håndball sammen med Lia, er en stabil gjeng både på og utenfor banen. De har satt seg mål om å få egne guttelag etter hvert. Bordtennisgruppa består av en gruppe voksne som er aktive, målet er å få med flere yngre spillere. Boxing er en forholdsvis nystartet gruppe i Imås, men her er det stor aktivitet med treninger, deltakelse på stevner og arrangere stevner. Imås boxing gjør seg bemerket med til dels gode resultater også, Benjamin Reinardsen ble kåret til landets beste diplombokser sammenlagt i 2019. Bordtennis er den andre av de nyere gruppene som klubben er stolt over, de har mange medlemmer og god aktivitet. 4 fra badmintongruppa har deltatt på trenerkurs i løpet av 2019. Skigruppa har også en trofast gjeng med ungdommer, i tillegg til stadig flere yngre som kommer til. Skigruppa gjør seg bemerket i forhold til å være mange deltakere og få gode resultater på ulike renn.

I tillegg har Imås tilrettelagt aktivitet innen allaktivitet, håndball og fotball som ukentlig samler mange jenter og gutter. Her er det virkelig ekte idrettsglede å oppleve. 

Imås har en veldreven Idrettsfritidsordning som hver uke gir tilbud til rundt 60 barn fra 1.-4.klasse. Her får barna et godt måltid, leksetid og deltar på ulike aktiviteter i løpet av uka og året.

Styre for 2020 er følgende:
 Ingrid Aamodt (leder), Sissel Flottorp (nestleder), Steffen Syvertsen (økonomiansvarlig), Åshild Terjesen (sekretær), Tove Svendsen (styremedlem), Andreas Haglund (styremedlem/ ungdomsrepresentant, ny), Marianne Tønnessen (1.varamedlem) og Trygve Pedersen (2.varamedlem, ny).

I etterkant av møtet ble det utdelt noen «priser» til personer som har gjort seg bemerket i løpet av 2019 (og kanskje før det også).
Første «pris» gikk til «Årets Forbilde». Som blid, engasjert, alltid positiv, med gode holdninger og en som ser alle gikk denne prisen svært fortjent til Andreas Haglund.
«Årets utøver» ble tildelt Benjamin Reinardsen for hardt arbeid, god trening, flott utvikling og gode resultater innen boxing.
Den tredje utmerkelsen gikk til «Årets Team» som var skigruppa ved trener Jan Audun Thorsen. Jan Audun har vært trener for skigruppa siden 2013 og legger ned enormt med tid og arbeid for å legge til rette for trening og utvikling. Imås ski har gjort seg bemerket med flotte resultater de siste sesongen.

Høydepunktene ble spart til slutt når det ble tildelt to nye æresmedlemskap.

Reidar Sandkleiv fikk utmerkelsen for sin innsats i fotballgruppa og senere også for klubben som helhet, både på fotballbanen, med Grimstadmessa, i styret, sponsorgrupper og som frivillig i utallige settinger.

Alf Morten Kaupang ble også utropt til æresmedlem for sin innsats, på fotballbanen, som fotballtrener, leder i fotballgruppa, pådriver for utvikling og bygging av anleggene på Landvik og den som aldri ser begrensninger, bare muligheter.