‘Postene til “Skaulofferen” – Grimstad Tur-orientering er nå utplassert og klare til salg. Konvolutter med kart og klippekort til salgs hos Circle K Grimstad, Sport 1 Grimstad, Grimstad turistkontor samt Esso på Fevik.
I år er det kartene over Fevikmarka, Tjore og Ljostjenna på Øyneheia som blir brukt. Det skulle kunne bli god variasjon i turterreng og god anledning til å bli godt kjent i forskjellige turområder.

Turorientering er et aktivitetstilbud som både er helsefremmende og smittevernvennlig.
Nå er vi i en ekstremsituasjon i Norge og verden, med begrensninger i både handle- og bevegelsfriheten.
Men samtidig sier Folkehelseinstituttet at fysisk aktivitet er bra for helsa, og anbefaler alle å være i aktivitet innenfor de rammer som er satt av smittevernhensyn.
Da er turorienteringen, som tilbys av de fleste o-klubber rundt om i landet et fint tilbud. Landets turorienteringsarrangører forbereder nå rekordtidlig start av sine by- og skogstilbud.
Her kan du – alene eller sammen med familien fritt velge kart med et antall poster – etter egen dagsform, eget tempo, vær og motivasjon.
Turorientering gir stor glede uansett når du velger å gå.
Du finner all informasjon om arrangører og tilbud her: www.turorientering.no. Det er gratis å registrere
deg inn.