Treningstider

 

Treningstider Naturmurhallen og gymsal –  2021/2022:

Last ned Treningstider naturmurhallen 2021-22

 

Hallen er utleid følgende datoer:

(Treningstider bortfaller)

28. mai – utleid kl.13- 16

 

PS Anlegg Arena er opptatt/utleid:

Jerv G13 leier banen 12. Juni

kl. 13-15 med garderober

Oppdaterte treningstider PS anlegg og KIWI banen:

Treningstider ute

Jerv G16 trener på 1/2 bane Ps Anlegg Arena :
Onsdag 8.juni 18:00-19:30

Mandag 13.juni 18:00-19:30

Mandag 20.juni 18:00-19:30

Hallen