Sommerhilsen fra Styret

Det nærmer seg ferietid og styret og administrasjonen ønsker å takke alle som gjør en kjempejobb for Imås i det daglige! Dere står på uke etter uke for å skape et aktivitetstilbud til barn og unge her i Imås. Jobben dere gjør settes stor pris på.

Det nye styret har fått en fin start og hadde et fint arbeidsmøte for å finne ideer og tiltak på hvordan vi kan rekruttere flere medlemmer til idrettslaget vårt! Dette skal vi aktivt jobbe videre for gjennom høsten og vinteren. Vi går med dette en spennende høst i møte og håper at ideene skal være med på å skape enda mer aktivitet i Imås IL.

Vi kan se tilbake på en fin vinter og vår med mye aktivitet og konkurranser i de ulike gruppene. Både fotballbaner, Naturmurhallen, gymsalen og storstue har vært flittig i bruk gjennom våren. Og det gleder oss å se at vi har mange som benytter de flotte fasilitetene vi har her hos oss.  Det er gledelig å se at mange av gruppene våre deltar og hevder seg i konkurranser både lokalt, nasjonalt og i utlandet. Vi har mange flotte ambassadører i våre utøvere og frivillige.

Styret i Imås IL ønsker alle våre medlemmer og frivillige en god sommer, og gleder oss til en aktiv høst med Imåsdagen som en pangstart!

God Sommer

Hilsen Styret Imås IL v/ styreleder Tore Cato