Styret

Styret i skigruppa består av følgende personer:
Leder: Elisabeth Kvien, [email protected]
Økonomiansvarlig: Svein Nesje, [email protected]
Styremedlemmer:
Gaute Austefjord, [email protected]
Sigurd Austefjord, [email protected]
Stig Knutsen, [email protected]
Jostein Ødegård, [email protected]