Om Klubben

Orienteringsklubben har medlemmer i alle aldre. Vi har deltakere i de fleste av sesongens orienteringsløp i Agderfylkene. Noen reiser også på løp i andre landsdeler og også andre land, gjerne Danmark eller Sverige. Orienteringsgruppa arrangerer også flere løp i sesongen. Arrangementene bidrar til å holde vår driftige o-krets i gang, men er også viktigste inntektskilde for klubben.

Vi ønsker flere medlemmer og er fleksible og handlekraftige i forhold til begynneropplæring

 

Styret:

Leder: Per Kristian Tømt

Teknisk leder: Terje Urfjell

Kartleder: Jan Petter Laugen

VDG-ansvarlig: Kristen Daland

Turorienteringsansvarlig: Trond Wirak

Kasserer: Karl Jørgen Songedal

 

Arrangement:

Orienteringsgruppa har en bærbar PC utstyrt med programmet eTiming (for tidtaking) og OCAD for tegning av kart og løyper. Terje oppbevarer PCen og har kompetanse på eTiming og OCAD på det nivået som er nødvendig for vårt bruk. Han er tilgjengelig om noen har ønske om opplæring i programvaren, og PCen er tilgjengelig for løypeleggere og de som skal utføre resultatservice under o-arrangementer.

Løypeleggere kan også bruke gratisprogrammet PurplePen på egen PC til å legge løyper. Når de er ferdige, kan løypene overføres til OCAD av Terje eller Per Kristian. For utskrift av kart brukes Agder orienteringskrets sin utskriftstjeneste.

Agder orienteringskrets har en informasjonsside spesielt om Agderkarusellen: http://www.orientering.no/kretser/agder/aktivitet/agder-karusellen/