Våre kart

IL Imås Orientering ønsker at våre kart skal være tilgjengelig for almenheten. Tabellen under viser en oversikt over orienteringskart tilgjengelig for nedlasting (PDF). Kartene kan benyttes til egne turer når du måtte ønske. Vis hensyn ved parkering og ferdsel og følg friluftsloven!
Dersom du ønsker å bruke kart til arrangementer, ber vi om at du tar kontakt med Imås Orientering for nærmere avtale. Av hensyn til grunneiere og andre interessenter, er det nødvendig at vi har oversikt over alle arrangementer som benytter kartene våre.

Priser

Det koster mye å lage orienteringskart, og stor dugnadsinnsats i o-gruppa ligger bak. Vi henstiller derfor om at det vippses 25 kr per nedlastede kartfil til «Imås orientering».

Skolekart (se nederst i tabellen under)

Skolene i Grimstad kommune kan benytte skolekartene som er lagt ut gratis. Hvis skoler ønsker kart med løyper, ta kontakt med oss i god tid, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe til med løypelegging, materiell og kartfiler klare for utskrift. Når det gjelder skolekart for Vik skole og Fevik skole, så må man ta kontakt med hhv Lia IL og IL Express.
Målestokker

«Målestokk utskrift A4» i tabellen under er den målestokk kartet får dersom man skriver ut pdf-filen på et A4-ark.
«Målestokk originalkart» er den målestokk som står på kartet, og som var på det opprinnelige kartet. Ofte er dette ikke den samme som målestokk på utskriften. Hvis man ønsker en større målestokk enn den som er på pdf-fila kan man skrive ut på A3-ark eller velge et utsnitt (del av kartet) man vil skrive ut på et A4-ark, eller annet ønskelig format.

For å laste ned, klikk på kartnavnet i kolonnen Kartområde.

Kartområde Utgitt Målestokk utskrift A4     Målestokk  originalkart Kommentar
Ågreheia 2018 1:10000 1:10000 Myråsen boligområde og skogen sørover mot Reddalskanalen
Grimstad Sentrum Nord 2017 1:5000 1:5000 Sprintkart. Laget som skolekart for Jappa og Grimstad ungdomsskole, men dekker også deler av Grimstad sentrum
Østerhus  2016 1:10000 1:5000 Sprintkart. Dekker bl.a. Bibelskolen og Stine Sofies
Østerhus Morviga     1996/2009 1:10000 1:10000 Dekker begge sider av Morvigfjorden
Groosåsen 2014 1:7500 1:5000 Sprintkart. Ble laget før mekatronikklab og friidrettshall ble bygd.
Fjæreheia 1997 1:25000 1:15000 VM-kartet for klassisk distanse ved VM 1997 (Dømmesmoen)
Fjæreheia vest 2006/2013 1:12500 1:10000 Vestre del (selve Fjæreheia)
Beisland 1997 1:25000 1:15000 Stort kart over heiterreng ved Beisland på heia vest for Reddal
Imås Landvik 1994/2009 1:25000 1:15000 Stort kart over området mellom Reddal, Landvik, Rore, Syndle
Landvik  sørvest 1994 1:20000 1:15000 Sørvestre del av Imås-Landvik-kartet
Landvik utsnitt 1994 1:15000 1:15000 Et mindre utsnitt enn kartet ovenfor
Imåsen  2009 1:15000 1:15000 Nordøstre del av Imås-Landvik-kartet
Morholt 2014 1:10000 1:10000 Morholtskogen
Prestegårdskogen 2005 1:7500 1:7500 Prestegårdskogen boligområde ved Landvik
Groos  2014 1:2500 1:2500 Instruksjonskart over Groos friområde
Eide skole 2005 1:5000 1:5000 Skolekart for Eide skole
Jappa Levermyr 2017 1:2500 1:2500 Skolekart for Jappa skole og Grimstad ungdomsskole
Jappa   2017 1:1000 1:1000 Skolekart for Jappa, stor målestokk
Frivoll 2017 1:2000 1:2000 Skolekart for Frivoll skole
Landvik skole 2017 Ukjent, stor Ukjent, stor Skolekart for Landvik skole
Dahlske 2017 1:2500 1:2500 Skolekart for Dahlske VGS og Drottningborg u-skole
Holvika 2014 1:2500 1:2500 Skolekart for Holviga skoler