Våre kart

IL Imås Orientering ønsker at våre kart skal være tilgjengelig for allmenheten. Tabellen under viser en oversikt over orienteringskart tilgjengelig for nedlasting (PDF). Kartene kan benyttes til egne turer når du måtte ønske. Vis hensyn ved parkering og ferdsel og følg friluftsloven!
Dersom du ønsker å bruke kart til arrangementer, ber vi om at du tar kontakt med Imås Orientering for nærmere avtale. Av hensyn til grunneiere og andre interessenter, er det nødvendig at vi har oversikt over alle arrangementer som benytter kartene våre.

Priser

Det koster mye å lage orienteringskart, og stor dugnadsinnsats i o-gruppa ligger bak. Vi henstiller derfor om at det vippses 25 kr per nedlastede kartfil til «Imås orientering».

Skolekart (se nederst i tabellen under)

Skolene i Grimstad kommune kan benytte skolekartene som er lagt ut gratis. Hvis skoler ønsker kart med løyper, ta kontakt med oss i god tid, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe til med løypelegging, materiell og kartfiler klare for utskrift. For skolekart over Fevik skole, ta kontakt med IL Express.

Målestokk

«Målestokk utskrift A4» i tabellen under er den målestokk kartet får dersom man skriver ut pdf-filen på et A4-ark.
«Målestokk originalkart» er den målestokk som står på kartet, og som var på det opprinnelige kartet. Ofte er dette ikke den samme som målestokk på utskriften. Hvis man ønsker en større målestokk enn den som er på PDF-fila kan man skrive ut på A3-ark eller velge et utsnitt (del av kartet) man vil skrive ut på et A4-ark, eller annet ønskelig format.

For å laste ned, klikk på kartnavnet i kolonnen Kartområde.

 

Kartområde

Utgitt

Målestokk utskrift A4    

Målestokk  originalkart

Kommentar

Ågreheia

2018

1:10000

1:10000

Myråsen boligområde og skogen sørover mot Reddalskanalen

Grimstad Sentrum Nord

2017

1:5000

1:5000

Sprintkart. Laget som skolekart for Jappa og Grimstad ungdomsskole, men dekker også deler av Grimstad sentrum

Østerhus 

2016

1:10000

1:5000

Sprintkart. Dekker bl.a. Bibelskolen og Stine Sofie-senteret.

Østerhus Morviga    

1996/2009

1:10000

1:10000

Dekker begge sider av Morvigfjorden

Groosåsen

2014

1:7500

1:5000

Sprintkart. Ble laget før mekatronikklab og friidrettshall ble bygd.

Fjæreheia

1997

1:25000

1:15000

VM-kartet for klassisk distanse ved VM 1997 (Dømmesmoen)

Fjæreheia vest

2006/2013

1:12500

1:10000

Vestre del (selve Fjæreheia)

Beisland

1997

1:25000

1:15000

Stort kart over heiterreng ved Beisland på heia vest for Reddal

Imås Landvik

1994/2009

1:25000

1:15000

Stort kart over området mellom Reddal, Landvik, Rore, Syndle

Landvik  sørvest

1994

1:20000

1:15000

Sørvestre del av Imås-Landvik-kartet

Landvik utsnitt

1994

1:15000

1:15000

Et mindre utsnitt enn kartet ovenfor

Imåsen 

2009

1:15000

1:15000

Nordøstre del av Imås-Landvik-kartet

Morholt

2014

1:10000

1:10000

Morholtskogen

Prestegårdskogen

2005

1:7500

1:7500

Prestegårdskogen boligområde ved Landvik

Groos 

2014

1:2500

1:2500

Instruksjonskart over Groos friområde

Eide skole

2005

1:5000

1:5000

Skolekart for Eide skole

Jappa Levermyr

2017

1:2500

1:2500

Skolekart for Jappa skole og Grimstad ungdomsskole

Jappa  

2017

1:1000

1:1000

Skolekart for Jappa, stor målestokk

Frivoll

2017

1:2000

1:2000

Skolekart for Frivoll skole

Landvik skole

2017

Ukjent, stor

Ukjent, stor

Skolekart for Landvik skole

Dahlske

2017

1:2500

1:2500

Skolekart for Dahlske VGS og Drottningborg u-skole

Holvika

2014

1:2500

1:2500

Skolekart for Holviga skoler