Opptak nytt skoleår

Imås IFO har ett hovedopptak på våren for nye barn som vil begynne fra skolestart på høsten, samt løpende opptak året igjennom dersom vi har ledige plasser.

Vi anbefaler foreldre å søke plass så tidlig som mulig og helst innen 1. april for plass kommende skoleår. Alle som søker før 1. april er garantert plass.
For søknader mottatt etter 1. april vil vi opprette en venteliste dersom vi har ikke har ledige plasser, hvor barn uten plass andre steder, 1. klassinger og søsken prioriteres.
Erfaringsmessig åpner det seg opp noen plasser i løpet av juni og i sommerferien.

Når dere først har fått plass hos oss, beholdes denne helt til dere sier den opp eller til barnet går ut av 5. klasse, det trengs ikke søke på nytt hvert skoleår.

 

For søknad; bruk påmeldingskjema

Leder : Esben S. Bjellerås

E-post: [email protected]

IFO: 94081171

Privat: 94797531