Lysløypa på Stalleland

Milde vintre og ustabile snøforhold førte til at antall treningsdager på ski ble svært begrenset langs kysten. Skigruppa i Imås var på leting etter et sted i nærområdet hvor det kunne bygges en enkel lysløype som reservearena.
Det ble klart at det måtte være et sted ovenfor Grøsle kleiver, der det alltid har gått et skille når det gjelder snømengde og antall vinterdager med snø. Det var da naturlig å kaste blikket på Stalleland hvor skigruppa allerede benyttet området til trening på dagtid. I april 1989 ble “Vintersportens venner” stiftet.
Formålet med stiftelsen var å fremme interessen for skisporten og et tiltak var innkjøp av ny snøscooter som skulle stasjoneres i øvre Landvik for å kjøre opp løyper der.
Denne snøscooteren ble stasjonert i en garasje på Stalleland. Herfra ble det kjørt opp løyper innover Knabedalen, videre opp og rundt Grunnevannet, forbi Grunnvasslia.
I denne situasjonen falt det naturlig for Imås å inngå en avtale om oppkjøring av løyper til en enkel lysløype på Stalleland.
Arbeidet med planene for en lysløype starte i 1989, trasseen for løypa ble lagt i samarbeid med grunneier og i løpet av noen år var 1500m med løyper og lyskastere ferdig, de siste lyskasterene kom på plass i 1992.

Midt på 1990- tallet dalte interessen og oppslutningen om “Skisportens venner”, Imås overtok da snøscooteren og ansvaret for å kjøre opp turløypene på Stalleland.