Hva koster det å være medlem / utøver i Imås?

I idrettslaget Imås må det betales en kontingent for å være medlem, og en treningsavgift for å delta i de ulike gruppene, denne varierer fra gruppe til gruppe.

Satser for medlemskontingent ( sist endret 2010)
Junior: 250 kr
Senior: 400 kr (f.o.m kalenderåret man fyller 19 år)
Familie: 750 kr
(for å inngå i familiekontingenten må alle medlemmene ha samme bostedsadresse (innmeldt i folkeregisteret) og barna ikke være eldre enn 19 år)

Du må betale medlemskontingent for å delta på trening og andre aktiviteter i regi av idrettslaget Imås.

Treningsavgift fotball (sist endret 2018)

6-9 år: 1000,- per år
10-14 år: 1250,- per år
15-19 år: 1750,- per år
Senior: 2500,- per år

Treningsavgift Håndball:

Treningsavgift Badminton:

Barn (t.o.m 19 år): 400,- per år
Voksne: 800,- per år
Familie: 1000,- per år

Treningsavgift Bordtennis:

Treningsavgift Barneidrett/idrettskole:

Det betales kun medlemskontingent for å være med på barneidrett/idrettskole

Treningsavgift Boxing:

350,- per år
(endinger kan komme)

Treningsavgift Orientering:

Treningsavgift Ski: