Lysløypa på Dømmesmoen

 

Den første delen av lysløypa på Dømmesmoen ble bygget i 1980. Prosjekter var et samarbeid mellom Grimstad kommune og Gartnerskolen på Dømmesmoen. Gartnerskolen stilte grunn til disposisjon og kommunen tok seg av alle anlegggskostnadene ved byggingen.Første del av lysløypa som var 1960 m lang, stod ferdig i mars 1981.  Løypa var flitig i bruk fra første stund. Oppkjøring av løypene ble like etter åpningen overlatt il Imås idrettslag, som hvert år besørger fine spor fra første snøfall. Imås kjøpte umiddelbart inn egen snøscooter, primært til dette formålet. Klubben har også tatt seg av mesteparten av sommervedlikeholdet av løypa.
Det kom snart påtrykk om en forlengelse av løypa, man ønsket et noe slakere parti. I 1990 ble lysløypa utvidet med 1750 m. Allerede i 1992 var det snakk om breddeutvidelse for at løypa i tillegg til å være anlegg for skiløpere og joggere, kunne brukes til sykling, og tilrettelegges for funksjonshemmede. Rehabilitering av lysløypa startet i 1997 spesielt med tanke på tilrettelegging for funskjonshemmede.  Deler av løypa var klar til O-VM i 1997 hvor det skulle gjennomføres presisjonsorientering for funksjonshemmede. På grunn av uønsket bruk med hester og kjøretøyer måtte det i 1998 settes opp bommer og skilt.
Den første løypemaskinen kom på plass i 1981, en helt ny Bamse scooter. I surt og kaldt vintervær var det ingen fornøyelse å sitte på den åpne scooteren. Så i 1996 ble det kjøpt et beltekjøretøy med innelukket førerplass, men denne maskinen viste seg å være lite egnet til formålet. Dermed ble det i 1999 kjøpt et nytt beltekjøretøy fra Staens nettselskap som solgte ut alle sine kjøretøyer. I 2006 ble det i tillegg kjøp enda en Bamse scooter.
Når snøforholdene ligger til rette for det blir det i tillegg kjørt opp løyper i Bråstad- og Fjæreheia til Kollen. En fin løyper med ulike veivalg og en lengde på 10 – 12 km.
Området rundt Dømmesmoen – Rosholot er blitt et svært populært utfartsområde gjennom hele året. Ikke minst er det stor aktivitet i skileikområdet inne ved Rosholt når der er snø. Dette området fikk også lyskaster i januar 2010.
Lysløypa er et stort bidrag fra Imås til folkehelsa i kommunen.