Æresmedlem i Imås IL Helge Terjesen døde 23.12.2022, 78 år gammel.

I hele sitt voksne liv var Helge engasjert i Imås. Var det noe Styret lurte på, så gav Helge svar, han var et levende leksikon på Imås historie!

Helge Terjesen la ned en betydelig innsats i bygging av idrettslagets fotballbaner og klubbhus.
Helge var i tillegg engasjert på flere områder, som blant annet Grimstadmessa og bok-komite.

I 1993 ble Helge utnevnt til «Årets Imåsmedlem», og han ble utnevnt til æresmedlem i Imås i 2002.

I tillegg til å være ildsjel og et forbilde på ekte dugnadsånd, spilte han også fotballkamper for Imås, hele 372 seriekamper.

For en del år siden var Helge utsatt for en alvorlig ulykke, noe som gjorde at han ble sittende i rullestol og ikke kunne være så aktiv lenger. Men uansett rullestol eller ikke, så møtte Helge alltid opp på årsmøter og andre tilstelninger i idrettslaget.

Til årsmøtene satte han seg godt inn i årsmøtesakene, og da spesielt det som angikk økonomi og regnskap. Han hadde relevante spørsmål. Noe som viste hans store interesse for laget.

Helge fikk også med seg 90-årsjubileet for Imås IL, dette bare noen få uker før han døde.

På jubileet ble han intervjuet, og Helge fortalte klart og tydelig om prosessen rundt det å bygge klubbhuset på 80-tallet.  

Alle er vi nå veldig glad for at Helge fikk med seg dette jubileet.

Vi vil takke for alt Helge Terjesen har gjort for Imås idrettslag!