IMÅS-DAGEN 2022

Vi ønsker alle velkomne torsdag 25 august klokka 17

Arrangementet vil foregå på PS Anlegg Arena og i Naturmurhallen

Oppfordrer spesielt førsteklassinger til å komme

 Vi har egne grupper for fotball, håndball, all-idrett, ski, bordtennis, orientering, badminton, discgolf og boxing

I tillegg har vi en All-aktivitetsgruppe med ukentlige treninger for utøvere med ulike aktivitet- og funksjonsnivå

Samt egne lag for tilrettelagt fotball og håndball

Det vil bli muligheter til å prøve ut de ulike aktivitetene og evt å melde seg på

Imås IL er et stort idrettslag med nærmere 700 utøvere, men vi har plass til mange flere!

Vår sponsor Mc Donald’s kommer og deler ut gratis burgere !

Våre kiosker holdes også åpne.

Så ta med deg foreldre, søsken, naboer osv så møtes vi til en hyggelig kveld på Landvik !

De som har mulighet, oppfordres til å la bilen stå igjen hjemme

 

Hilsen Styret, Imås IL