I dag, den 12.oktober 2022 er det 90 år siden Imås IL ble stiftet.

“Den 12. oktober 1932 var 12-15 gutter fra Roresanden samlet på kjøkkenet på Solvang og Fotballklubben Tempo ble en realitet. To dager etter at klubben var en realitet ble det kjøpt inn en fotball til 27kr. Den gangen kostet et medlemskap i klubben 1 krone for voksen og 50 øre for guttespillere. Den første offentlige festen ble arrangert 2.juledag med stor suksess. Klubben fikk et overskudd på 150kroner etter festen. Det var stor interesse interesse, og klubben dekket et sosialt behov med mange fester og møter, ikke bare i oppstarten, men gjennom hele førkrigsperioden. Disse festene var en viktig inntektskilde for klubben og dannet grunnlaget for videre vekst.

29. desember 1932 ble første generalforsamling avholdt på Solvang. Den gang med 22 betalende medlemmer, og lovutkastet ble lagt frem og enstemmig vedtatt. Det ble da bestemt å søke medlemskap i Norges Fotballforbund og klubbens farger skulle være grønt, brunt og hvit.

I februar 1933 ble klubben tatt opp i fotballforbundet og Norges Landsforbund for Idrett. Men navnet Tempo ble ikke godtatt av fotballforbundet da flere andre klubber hadde samme navn. Det ble avholdt medlemsmøte 12.mars 1933 for å finne nytt navn, og flere ble vurdert. Imåsen slo ned i hodet på Nils Jørgen Sørensen, og han foreslo det forkortet til Imås. Forslaget ble enstemmig vedtatt og godkjent av forbundet. Et bedre navn kunne man nesten ikke ha fått enn å bli oppkalt etter Imåsen, som en bred og mektig ruver over landskapet”

Historien er hentet fra Imås 50 år 1932-1982. Utgitt av Idrettslaget Imås 1982, redaktør Per Skjeggestad.