Imås IFO

Imås IFO holder til i Imås klubbhus og benytter seg av alle fasiliteter i området rundt, som Nærmiljøanlegget, Agder Økonomi Løkka, PS Anlegg, gymsal og Naturmurhallen.
Imås IFO er for barn i 1. – 5. klasse. Alle barn i Grimstad er hjertelig velkomne til å søke, men vi har dessverre ingen henteordning.

Mål for IFO:
– Skape bevegelses-glede gjennom et variert og lystbetont aktivitetstilbud med vekt på mestringsopplevelser.
– Stimulere til gode holdninger/ vaner i forhold til fysisk aktivitet, skolearbeid, og kosthold.
– Mer fysisk aktivitet i hverdagen
– Nulltoleranse for mobbing

Grunnleggende verdier:
– Omsorg og trygghet
– Samhold og samarbeid. Fair Play.
– Sosialt fellesskap, inkludering
– Sunn livsstil
– Bevegelses-glede
– Respekt

 

Dagsrytme:
En dag på IFO vil inneholde et sunt måltid, leksehjelp, variert og allsidig fysisk aktivitet og frilek.

Periodeplaner:
2 ukers plan over hvilke aktivitet vi skal ha og hva vi skal spise blir sendt ut til foreldrene i forkant

Trine Bentsen - Leder

Trine har en bachelor i ernæring, mat og kultur, i tillegg til utdannelse innen idrett, friluftsliv og pedagogikk. Hun er bindeleddet mellom foreldrene og IFO og klubben Imås, og er det noe dere lurer på så er det bare å spørre henne. Trine har tidligere jobbet i barnehage og skole og elsker å jobbe med barn. Det er Trine som lager periodeplanene som blir sendt ut, så har barna eller foreldrene noen ønsker til den så er det bare å spørre henne.

Trine begynte våren 2019 med videreutdanning på deltid. Hun startet på en Master i Ledelse, samt faget Barn og bevegelse – bevegelsesglede, livsstil og livsmestring.

Amalie Fjeldskår Ramse - Instruktør

Amalie er utdannet Barne- og ungdomsarbeider. Hun er utrolig flink til å se alle barna våre, samtidig er hun veldig flink til å ta vare på de som trenger noe litt ekstra. Amalie har jobbet på skole, på SFO og i barnehage tidligere så hun har mye god erfaring med seg som vi drar nytte av! Amalie er i tillegg IFO’s flettedronning, noe som jentene vet å utnytte (og kanskje noen foreldre også)
På fritiden driver Amalie mye med hester, samt at hun fra høsten 2019 tar kurs i psykisk helse hos barn og unge.

Nhut Tran - Instruktør

Nhut er vår mest lekne instruktør og den absolutte helten til alle barna. Dagen er ikke helt den samme dersom ikke han er på jobb. Han kommer fra jobb i barnehage og er skikkelig flink til å finne på nye leker som barna bare elsker. Han er i tillegg danseinstruktør, spiller fotball på Express, en helt fantastisk tegner og utrolig kreativ.

Åpningstider:
Mandag til torsdag: kl. 07.30-08.30 + 13.00-16.30
Fredag: kl. 07.30-08.30 + 12.30-16.30

Høstferier
Vinterferier
Planleggingsdager
(07.30-16.30)

Stengt i jule- og påskeferien samt i Juli

Betaling:
(prisene gjelder fra 01.01.2021 – prisendring kan komme)
5 dager per uke 3034 kr – med morgen IFO 3329,-
4 dager per uke 2596 kr – med morgen IFO 2832,-
3 dager per uke 2006 kr – med morgen IFO 2183,-
2 dager per uke 1653 kr – med morgen IFO 1771,-
1 dag per uke 944 kr – med morgen IFO 1003,-

Kjøp av ekstra dag (vanlig): 230,-

Kjøp av ekstra dag (ferie): 293,-

Søskenmoderasjon: 20% fra barn nummer 2 og øvrige søsken.
Moderasjonen gis til barna med lavest oppholdstid.

 

Imås har vedtatt at IFO skal følge kommunen i vedtaket om 11 måneders betaling med inkluderte ferier fra og med 1.1.2020, med noen ulikheter.

Det vil si at vi kommer til å operere med 11 måneders full betaling, mot at feriene; med unntak av jule- og påskeferien, er inkludert, samt alle planleggingsdagene.

IFO vil da holde åpent fra kl 07.30-16.30 i vinter- og høstferie, uken etter skoleslutt i juni og ukene før skolestart i august, samt alle planleggingsdagene.

Planleggingsdagene er inkludert for alle, mens i feriene kan du benytte deg av antall dager slik som vanlig, men at du har det fleksibelt hvilke dager det er. Ønsker du å benytte flere dager enn du normalt har, kan det kjøpes enkeltdag-ferie til 293,-

Oppsigelsestid
1 måned fra den 1. i hver måned. Dette gjelder også reduksjon av antall dager.

Søknad om plass på Imås IFO:

Bruk påmeldingsskjema i nedtrekksmenyen til IFO.

Vi har løpende påmelding hele året så lenge vi har kapasitet.