Imås IFO

Imås IFO holder til i Imås klubbhus og benytter seg av alle fasiliteter i området rundt, som Nærmiljøanlegget, Agder Økonomi Løkka, PS Anlegg, gymsal og Naturmurhallen.
Imås IFO er for barn i 1. – 5. klasse. Alle barn i Grimstad er hjertelig velkomne til å søke, men vi har dessverre ingen henteordning.

Mål for IFO:
– Skape bevegelses-glede gjennom et variert og lystbetont aktivitetstilbud med vekt på mestringsopplevelser.
– Stimulere til gode holdninger/ vaner i forhold til fysisk aktivitet, skolearbeid, og kosthold.
– Mer fysisk aktivitet i hverdagen
– Nulltoleranse for mobbing

Grunnleggende verdier:
– Omsorg og trygghet
– Samhold og samarbeid. Fair Play.
– Sosialt fellesskap, inkludering
– Sunn livsstil
– Bevegelses-glede
– Respekt

 

Dagsrytme:
En dag på IFO vil inneholde et sunt måltid, leksehjelp, variert og allsidig fysisk aktivitet og frilek.

Periodeplaner:
2 ukers plan over hvilke aktivitet vi skal ha og hva vi skal spise blir sendt ut til foreldrene i forkant

Leder : Esben S. Bjellerås

E-post: [email protected]

IFO: 94081171

Privat: 947 97 531

Esben - Daglig leder

Esben er utdannet førskolelærer og har videreutdanning som veileder. Han har også tatt trener-kurs og har vært aktiv innenfor Imås fotball tidligere som spiller og trener.

Han er god til å anerkjenne hvert enkelt barn og ansatte. Han er glad i fysisk aktivitet og å leke. 

Leken er viktig for Esben og dette ønsker han å ta med inn i de fremtidige planene, samtidig la barna bli kjent med alle idrettene Imås har.

Theodor Haltorp - instruktør

Theodor har masse erfaring fra å jobbe med barn. I tillegg til å jobbe som instruktør hos oss – jobber han som støttekontakt, ungdomsarbeider i en kirke og innenfor lyd/teknikk. Disse erfaringene samt at han har tidligere spilt fotball, er styrker som hjelper han i å møte barna der de er og tør å sette tydelige grenser. 

Amalie Fjeldskår Ramse - Instruktør

Amalie er utdannet Barne- og ungdomsarbeider og har videreutdanning i psykisk helse for barn og unge. Hun er utrolig flink til å se alle barna våre, samtidig er hun veldig flink til å ta vare på de som trenger noe litt ekstra. Amalie har jobbet på skole, på SFO og i barnehage tidligere så hun har mye god erfaring med seg som vi drar nytte av! Hun jobber også litt i barnevernet.

Amalie er i tillegg IFO’s flettedronning, noe som jentene vet å utnytte (og kanskje noen foreldre også)
På fritiden driver Amalie mye med hester og hunder. Har tatt hundetrener og – instruktør utdanning i Oslo. 

Benjamin Lunden – Instruktør

Benjamin har mye erfaring med daglig pass og oppfølging av barn, bla som dagpappa. Han har også mye erfaring med fosterbarn. Han er opptatt av å vise at han bryr seg, særlig overfor de som trenger ekstra oppmerksomhet. Han er også opptatt av fysisk aktivitet som oppfordrer til samarbeid og lagspill og hvor alle er med. Han er også glad i musikk og å tegne.

Isabelle Haltorp – Instruktør

Isabelle har mye erfaring med IFO og vært instruktør i flere år nå. Hun studerer til å bli grunnskolelærer og ser på jobben her som en viktig erfaring inn mot yrket som lærer. Hun er et ja menneske og liker godt å være aktiv sammen med barna, spesielt ball sport.

Åpningstider:
Mandag til torsdag: kl. 07.30-08.30 + 13.00-16.30
Fredag: kl. 07.30-08.30 + 12.30-16.30

Høstferier
Vinterferier
Planleggingsdager
(07.30-16.30)

Stengt i jule- og påskeferien samt i Juli

Betaling:
(prisene gjelder fra 01.02.2023- prisendring kan komme)
5 dager per uke 3234 kr – med morgen IFO 3545,-
4 dager per uke 2766 kr – med morgen IFO 3017,-
3 dager per uke 2137 kr – med morgen IFO 2326,-
2 dager per uke 1761 kr – med morgen IFO 1887,-
1 dag per uke 1005 kr – med morgen IFO 1068,-

Kjøp av ekstra dag (vanlig): 244,-

Kjøp av ekstra dag (ferie): 311,-

Søskenmoderasjon: 20% fra barn nummer 2 og øvrige søsken.
Moderasjonen gis til barna med lavest oppholdstid.

Imås har vedtatt at IFO skal følge kommunen i vedtaket om 11 måneders betaling med inkluderte ferier fra og med 1.1.2020, med noen ulikheter.

Det vil si at vi kommer til å operere med 11 måneders full betaling, mot at feriene; med unntak av jule- og påskeferien, er inkludert, samt alle planleggingsdagene.

IFO vil da holde åpent fra kl 07.30-16.30 i vinter- og høstferie, uken etter skoleslutt i juni og ukene før skolestart i august, samt alle planleggingsdagene.

Planleggingsdagene er inkludert for alle, mens i feriene kan du benytte deg av antall dager slik som vanlig, men at du har det fleksibelt hvilke dager det er. Ønsker du å benytte flere dager enn du normalt har, kan det kjøpes enkeltdag-ferie til 297,-

Gratis kjernetid: 
Vi har gratis kjernetid for alle 1.klassinger her hos oss. Vi trekker fra prisen på fakturaen da vi ikke regner timer her hos oss. Det vil også si at barna kan være her fulle dager de dagene dere har plass. 

Oppsigelsestid
1 måned fra den 1. i hver måned. Dette gjelder også reduksjon av antall dager.

Søknad om plass på Imås IFO:

Bruk påmeldingsskjema i nedtrekksmenyen til IFO.

Vi har løpende påmelding hele året så lenge vi har kapasitet.