Hva er Imås IFO?

 

IFO er en idrett-fritidsordning som holder til i Imås klubbhus/ Naturmurhallen ved Landvik skole. Vi bruker også den lille gymsalen og nærmiljøet rundt oss som alle fotballbanene, noen turområder og Roresanden.

Vi tilbyr det samme som SFO, men vi har et ekstra fokus på å ha mer aktivitet og et sunt og godt kosthold i hverdagen.

Imås IFO er for barn i 1. – 5. klasse. Alle barn i Grimstad er hjertelig velkomne til å søke, men vi har dessverre ingen henteordning.

Vi har vår egen facebook side som heter IMÅS IFO som vi har fra januar 2023 begynt å bruke mer aktivt. Her vil vi legge ut 2 ukers periodeplaner med hva slags mat vi lager de ulike dagene og minst en aktivitet vi tilbyr. Informasjon om oss og hva vi gjør vil også bli i stor grad publisert der.

Prøvedag / Besøksdag

Dersom du er usikker på om IFO er noe for ditt barn tilbyr vi prøvedager, slik at barnet selv kan teste ut om de liker IFO. Ønsker du å melde ditt barn på IFO, ønsker du prøvedag / besøksdag eller har du spørsmål? Send mail til [email protected] eller ring IFO leder Esben på telefon 94081171 mellom 09.30-12.00 i ukedagene.

Gratis kjernetid

Alle som går i 1 og 2 klasse vil få gratis kjernetid hos oss. Dette er samme ordning som SFO-ordningen. 1 klasse har allerede hatt et år med gratis kjernetid. Grimstad kommune forteller at dette også vil gjelde for 2 klasse og vil bli innført fra august. Her kan dere lese mer om gratis kjernetid i Grimstad kommune: Gratis kjernetid for 1 og 2 klasse.
Vi trekker fra prisen på fakturaen da vi ikke regner timer her hos oss. Det vil også si at barna kan være her fulle dager de dagene dere har plass.

Ferie IFO

Dette er et tilbud vi har i skolens ferier – her kan alle barn søke om å være hos oss. Dette gjelder ikke kun de barna som går hos IFO til vanlig.

Våre mål:
– Skape bevegelses-glede gjennom et variert og lystbetont aktivitetstilbud med vekt på mestringsopplevelser.
– Stimulere til gode holdninger/ vaner i forhold til fysisk aktivitet, skolearbeid, og kosthold.
– Mer fysisk aktivitet i hverdagen
– Nulltoleranse for mobbing

Grunnleggende verdier:
– Omsorg og trygghet
– Samhold og samarbeid. Fair Play.
– Sosialt fellesskap, inkludering
– Sunn livsstil
– Bevegelses-glede
– Respekt

Dagsrytme:

Morgen IFO blir barnene levert på klubbhuset og fulgt bort til skolen litt før skolestart av en av våre instruktører.

Ettermiddags IFO henter en av våre instruktører barna på skolen og går sammen bort til klubbhuset. Her har alle barna en egen garderobe til å legge tingene sine før de vasker hendene og setter seg til bordet for å spise.
Etter mat har vi mandager og onsdager leksehjelp for de som ønsker dette – ellers har vi en aktivitet i gymsalen / ute.

ca. 14.45 møtes vi igjen og spiser fruktmåltid sammen. Etter fruktmåltidet kan vi benytte oss av Naturmurhallen eller fortsette å være ute. Vi prøver å være mest mulig ute!

Åpningstider:
Mandag til torsdag: kl. 07.30-08.30 + 13.00-16.30
Fredag: kl. 07.30-08.30 + 12.30-16.30

Høstferier
Vinterferier
Planleggingsdager
(07.30-16.30)

Stengt i jule- og påskeferien samt i Juli

Betaling:
(prisene gjelder fra 01.02.2023- prisendring kan komme)
5 dager per uke 3234 kr – med morgen IFO 3545,-
4 dager per uke 2766 kr – med morgen IFO 3017,-
3 dager per uke 2137 kr – med morgen IFO 2326,-
2 dager per uke 1761 kr – med morgen IFO 1887,-
1 dag per uke 1005 kr – med morgen IFO 1068,-

Gratis kjernetid tilsvarer; 2134,-. Så har barnet ditt gratis kjernetid, kan du se på prisene over å trekke bort gratis kjernetid summen for å se hva prisen kommer på i måneden.

Kjøp av ekstra dag (vanlig): 244,-

Kjøp av ekstra dag (ferie): 311,-

Søskenmoderasjon: 20% fra barn nummer 2 og øvrige søsken.
Moderasjonen gis til barna med lavest oppholdstid.

Imås har vedtatt at IFO skal følge kommunen i vedtaket om 11 måneders betaling med inkluderte ferier fra og med 1.1.2020, med noen ulikheter.

Det vil si at vi kommer til å operere med 11 måneders full betaling, mot at feriene; med unntak av jule- og påskeferien, er inkludert, samt alle planleggingsdagene.

IFO vil da holde åpent fra kl 07.30-16.30 i vinter- og høstferie, uken etter skoleslutt i juni og ukene før skolestart i august, samt alle planleggingsdagene.

Planleggingsdagene er inkludert for alle, mens i feriene kan du benytte deg av antall dager slik som vanlig, men at du har det fleksibelt hvilke dager det er. Ønsker du å benytte flere dager enn du normalt har, kan det kjøpes enkeltdag-ferie til 297,-

Oppsigelsestid
1 måned fra den 1. i hver måned. Dette gjelder også reduksjon av antall dager.

Søknad om plass på Imås IFO:

Imås IFO har ett hovedopptak på våren for nye barn som vil begynne fra skolestart på høsten, samt løpende opptak året igjennom dersom vi har ledige plasser.

Vi anbefaler foreldre å søke plass så tidlig som mulig og helst innen 1. april for plass kommende skoleår. Alle som søker før 1. april er garantert plass.
For søknader mottatt etter 1. april vil vi opprette en venteliste dersom vi har ikke har ledige plasser, hvor barn uten plass andre steder, 1. klassinger og søsken prioriteres.
Erfaringsmessig åpner det seg opp noen plasser i løpet av juni og i sommerferien.

Jobber dere foreldre turnus? Vi legger til rette for dere som har varierende arbeidsdager. Ta kontakt og så finner vi en løsning.

Når dere først har fått plass hos oss, beholdes denne helt til dere sier den opp eller til barnet går ut av 5. klasse, det trengs ikke søke på nytt hvert skoleår.

For søknad; bruk påmeldingskjema

Ansatte hos oss

De ansatte på IFO er en god blanding av unge, aktive mennesker med forskjellige utdanningsretninger. Vi har bl.a. en leder som har 10 års erfaring som pedagogisk leder fra barnehage og en instruktør som tar grunnskolelærer utdanningen. Alle er opptatt av at alle barna skal bli sett og hørt! Les mer om våre instruktører under:

 

Leder : Esben S. Bjellerås

E-post: [email protected]

IFO: 94081171

Privat: 947 97 531

Esben - Daglig leder

Esben er utdannet førskolelærer og har videreutdanning som veileder. Han har også tatt trener-kurs og har vært aktiv innenfor Imås fotball tidligere som spiller og trener.

Han er god til å anerkjenne hvert enkelt barn og ansatte. Han er glad i fysisk aktivitet og å leke. 

Leken er viktig for Esben og dette ønsker han å ta med inn i de fremtidige planene, samtidig la barna bli kjent med alle idrettene Imås har.

Theodor Haltorp - instruktør

Theodor har masse erfaring fra å jobbe med barn. I tillegg til å jobbe som instruktør hos oss – jobber han som støttekontakt, ungdomsarbeider i en kirke og innenfor lyd/teknikk. Disse erfaringene samt at han har tidligere spilt fotball, er styrker som hjelper han i å møte barna der de er og tør å sette tydelige grenser. 

Amalie Fjeldskår Ramse - Instruktør

Amalie er utdannet Barne- og ungdomsarbeider og har videreutdanning i psykisk helse for barn og unge. Hun er utrolig flink til å se alle barna våre, samtidig er hun veldig flink til å ta vare på de som trenger noe litt ekstra. Amalie har jobbet på skole, på SFO og i barnehage tidligere så hun har mye god erfaring med seg som vi drar nytte av! Hun jobber også litt i barnevernet.

Amalie er i tillegg IFO’s flettedronning, noe som jentene vet å utnytte (og kanskje noen foreldre også)
På fritiden driver Amalie mye med hester og hunder. Har tatt hundetrener og – instruktør utdanning i Oslo. 

Benjamin Lunden – Instruktør

Benjamin har mye erfaring med daglig pass og oppfølging av barn, bla som dagpappa. Han har også mye erfaring med fosterbarn. Han er opptatt av å vise at han bryr seg, særlig overfor de som trenger ekstra oppmerksomhet. Han er også opptatt av fysisk aktivitet som oppfordrer til samarbeid og lagspill og hvor alle er med. Han er også glad i musikk og å tegne.

Isabelle Haltorp – Instruktør

Isabelle har mye erfaring med IFO og vært instruktør i flere år nå. Hun studerer til å bli grunnskolelærer og ser på jobben her som en viktig erfaring inn mot yrket som lærer. Hun er et ja menneske og liker godt å være aktiv sammen med barna, spesielt ball sport.