Imås IFO

Imås IFO holder til i Imås klubbhus og benytter seg av alle fasiliteter i området rundt, som Nærmiljøanlegget, Agder Økonomi Løkka, PS Anlegg, gymsal og Naturmurhallen.
Imås IFO er for barn i 1. – 5. klasse. Alle barn i Grimstad er hjertelig velkomne til å søke, men vi har dessverre ingen henteordning.

Mål for IFO:
– Skape bevegelses-glede gjennom et variert og lystbetont aktivitetstilbud med vekt på mestringsopplevelser.
– Stimulere til gode holdninger/ vaner i forhold til fysisk aktivitet, skolearbeid, og kosthold.
– Mer fysisk aktivitet i hverdagen
– Nulltoleranse for mobbing

Grunnleggende verdier:
– Omsorg og trygghet
– Samhold og samarbeid. Fair Play.
– Sosialt fellesskap, inkludering
– Sunn livsstil
– Bevegelses-glede
– Respekt

 

Dagsrytme:
En dag på IFO vil inneholde et sunt måltid, leksehjelp, variert og allsidig fysisk aktivitet og frilek.

Periodeplaner:
2 ukers plan over hvilke aktivitet vi skal ha og hva vi skal spise blir sendt ut til foreldrene i forkant

Leder : Amalie Ramse

E-post: [email protected]

IFO: 94081171

Privat: 95904838

Sarah -Instruktør

Sarah har en bachelor i norrøn og keltisk, i tillegg til en bachelor i kultur historie. Hun er også tidligere skitrener og instruktør. Sarah en veldig rettferdig og ærlig person, og ser alle barna. Hun slår hardt ned på mobbing og vil at alle skal ha det bra.
Hun er opptatt av at alle barn hos oss skal få en trygg og god oppvekst med voksne som ser hvert enkelt individ og ser barna for den DE er.

Amalie Fjeldskår Ramse - Vikarierende leder

Amalie er utdannet Barne- og ungdomsarbeider og har videreutdanning i psykisk helse for barn og unge. Hun er utrolig flink til å se alle barna våre, samtidig er hun veldig flink til å ta vare på de som trenger noe litt ekstra. Amalie har jobbet på skole, på SFO og i barnehage tidligere så hun har mye god erfaring med seg som vi drar nytte av! Hun jobber også litt i barnevernet.

Amalie er i tillegg IFO’s flettedronning, noe som jentene vet å utnytte (og kanskje noen foreldre også)
På fritiden driver Amalie mye med hester og hunder. Har tatt hundetrener og – instruktør utdanning i Oslo. 

Ingvild Moen – Instruktør

Ingvild arbeider fast hos oss på mandager og kan ellers kalles inn i de andre ukedagene når det trengs. Hun har en bachelorgrad i sosiologi der hun har vært innom flere relevante temaer som bla. psykologi, utviklingspsykologi, sosial-og personlighetspsykologi og har studert kommunikasjon på mange nivåer. Hun er også opptatt av å se alle barna, at alle skal ha det fint og fremme god psykisk helse. Hun har masse forskjellig jobb erfaring, og liker å være aktiv.

 

Benjamin Lunden – Instruktør

Benjamin har mye erfaring med daglig pass og oppfølging av barn, bla som dagpappa. Han har også mye erfaring med fosterbarn. Han er opptatt av å vise at han bryr seg, særlig overfor de som trenger ekstra oppmerksomhet. Han er også opptatt av fysisk aktivitet som oppfordrer til samarbeid og lagspill og hvor alle er med. Han er også glad i musikk og å tegne.

Kristoffer Holmegård- Instruktør

Kristoffer har en Bachelorgrad i Idrettsvitenskap med fagprogrammet aktivitet og helse. Han skrev oppgaven sin om årsak til frafall i barneidretten. Han er opptatt av likeverd og at alle barn skal bli sett, i tillegg til at han er spesielt glad i å engasjere barna i lagspill for å fremme samarbeid, som fks fotball. Han har også jobbet som PT og hatt praksisen sin på SFO.

Åpningstider:
Mandag til torsdag: kl. 07.30-08.30 + 13.00-16.30
Fredag: kl. 07.30-08.30 + 12.30-16.30

Høstferier
Vinterferier
Planleggingsdager
(07.30-16.30)

Stengt i jule- og påskeferien samt i Juli

Betaling:
(prisene gjelder fra 01.01.2022 – prisendring kan komme)
5 dager per uke 3080 kr – med morgen IFO 3379,-
4 dager per uke 2635 kr – med morgen IFO 2874,-
3 dager per uke 2036 kr – med morgen IFO 2216,-
2 dager per uke 1678 kr – med morgen IFO 1798,-
1 dag per uke 958 kr – med morgen IFO 1018,-

Kjøp av ekstra dag (vanlig): 233,-

Kjøp av ekstra dag (ferie): 297,-

Søskenmoderasjon: 20% fra barn nummer 2 og øvrige søsken.
Moderasjonen gis til barna med lavest oppholdstid.

Imås har vedtatt at IFO skal følge kommunen i vedtaket om 11 måneders betaling med inkluderte ferier fra og med 1.1.2020, med noen ulikheter.

Det vil si at vi kommer til å operere med 11 måneders full betaling, mot at feriene; med unntak av jule- og påskeferien, er inkludert, samt alle planleggingsdagene.

IFO vil da holde åpent fra kl 07.30-16.30 i vinter- og høstferie, uken etter skoleslutt i juni og ukene før skolestart i august, samt alle planleggingsdagene.

Planleggingsdagene er inkludert for alle, mens i feriene kan du benytte deg av antall dager slik som vanlig, men at du har det fleksibelt hvilke dager det er. Ønsker du å benytte flere dager enn du normalt har, kan det kjøpes enkeltdag-ferie til 297,-

Gratis kjernetid: 
Vi har gratis kjernetid for alle 1.klassinger her hos oss. Vi trekker fra prisen på fakturaen da vi ikke regner timer her hos oss. Det vil også si at barna kan være her fulle dager de dagene dere har plass. 

Oppsigelsestid
1 måned fra den 1. i hver måned. Dette gjelder også reduksjon av antall dager.

Søknad om plass på Imås IFO:

Bruk påmeldingsskjema i nedtrekksmenyen til IFO.

Vi har løpende påmelding hele året så lenge vi har kapasitet.

Periodeplan IMÅS IFO uke 10 og 11