Har du barn som skal begynne på Landvik skole til høsten? Søk om plass på IFO da vel! Søknadsfrist for garantert plass er rett rundt hjørnet, nemlig 1. april.

IFO har fokus på å skape bevegelses-glede gjennom et variert og lysbetont aktivitetstilbud , med vekt på mestringsopplevelser. Vi ønsker å stimulere til gode holdninger/vaner i forhold til fysisk aktivitet, skolearbeid og kosthold. Vi er veldig opptatt av å leke og ha det gøy sammen med barna, ha minst en organisert aktivitet hver dag, samtidig som vi legger opp til masse frilek hvor barna får utfolde seg fritt☺️(For søknader mottatt etter 1. april, er det kun opptak dersom vi har ledig kapasitet) For søknadsskjema og mer info, sjekk ut IFO gruppa her på hjemmesiden. Vi håper å se mange nye aktive og glad barn til høsten😍🤩

IMÅS IFO – aktive barn er glade barn ✨