MEDLEMSKONTIGENT IMÅS / TRENINGSAVGIFT IMÅS FOTBALL

Medlemskontigent

Alle aktive medlemmer i Imås fotball må betale kontingenten og treningsavgift for å være spillerberettiget. Betalt kontingent er både forsikring  og spillerklarering. Dette angår også sikkerheten gjennom forsikringen til utøveren.

Trenere og foreldrekontakter må også betale kontingent. Dette er i henhold til vedtekter som Norges idrettsforbund pålegger sine medlemmsklubber.

 

Satser 2023:

Junior: Kr. 250 (t.o.m fylte 18 år)

Senior : Kr. 400

Familiemedlemskap: Kr. 750

 

Treningsavgift

Alle spillere må betale treningsavgiften i tillegg til kontingenten.

Kontingent og treningsavgift er kostnaden for å være medlem i klubben og å delta på et lag. Kontingent og treningsavgiften går til å dekke deler av kostnadene til seriespill (påmelding, forsikring, dommerutgifter, kretsavgift etc.), turneringsdeltagelse, bane og halldrift sommer og vinter, trenerkostnader, utstyr, klubbhus, garderober, vedlikehold mm. Kontingent og treningsavgift er tilpasset det tilbudet man får og varierer derfor både på årstrinn og nivå.

 

Satser 2023

6-9 år: Kr. 1.000

10-14 år: Kr. 1.250

15-19 år: Kr. 1.750

Senior/ A- lag: Kr. 2.500

Send mail til [email protected] dersom dere mangler faktura eller har andre spørsmål