Kontaktpersoner fotball

Jenter

Imås/Amazon – J17 (f.2006/2007)
Trener Jonas Runar
Lagleder Anita Smerud [email protected] 40477153
Amazon/Imås – J15 (f.2008/2009)
Trener Øivin Øvensen
Trener Ole Petter Stige
Trener Eirik Fosseli
Lagleder (2008) Kai Arne Halvorsen [email protected] 95260242
Lagleder (2009) Beate Skretting [email protected] 91791571
Imås/Amazon – J13 (f. 2010)
Trener Kenneth Hansen
Trener Kåre Thygesen
Trener Jostein Fallås
Trener Morten Haug
Trener Arne Mellem
Lagleder Camilla Andersson [email protected] 47654648
Lagleder Katrine Laurendz [email protected] 99458246
Imås/Amazon – J12 (f.2011)
Trener Knut Terje Aas
Trener Pål Reidar Svendsen
Trener Vibeke Berg Leland
Trener Kjetil Leland
Lagleder Knut Terje Aas [email protected] 90779237
Amazon/Imås – J11 (f.2012/2013)
Trener Yasir Munir
Trener John Ove Omland
Trener Ole Petter Stige
Trener (2013) Monica Høgalmen
Trener (2013) Erlend Bjerkestrand
Trener (2013) Lena Håland Therkildsen
Lagleder Knut Moholt [email protected] 97111519
Amazon/Imås – J9 (f.2014)
Trener Frode Roksvåg
Trener Alexandra Krath Helvik
Trener Jorens Fibigs
Trener Andreas Johansson
Trener Sindre Haugen
Lagleder Silje Bratland Roksvåg [email protected] 95916725
Amazon/Imås – J8 (f.2015)
Trener Nicklas Berglund
Trener Monica Høgalmen
Trener Ørjan Kronheim
Trener Therese Ravnå Evensen
Trener Thomas Fluør
Trener Tormod Frog
Lagleder Kai Arne Halvorsen [email protected] 95260242
Amazon/Imås – J7 (f.2016)
Trener Katrin Igland-Skiftenes
Trener Øystein Bjerkestrand
Lagleder Katrin Igland-Skiftenes [email protected] 95272343

Gutter

Imås/Jerv G19 – Junior
Trener Trond Andreassen [email protected]
Lagleder

Morten Sten Jacobsen Svein Roger Egge

[email protected] 91687181
Jerv/Imås G16 (f.2007)
Trener Bjørn Løvsland
Trener Tom-Vegar Pedersen
Lagleder Katrine Solum Pedersen [email protected] 97525127
Imås/Jerv G15 (f.2008)
Trener Ted Lunden
Trener Geir Lauvrak
Lagleder Ted Lunden [email protected] 40699973
Jerv/Imås G14 (f.2009)
Trener Tobias Birkedal
Trener Bjørn Inge Jørgensen
Trener Espen Domaas
Trener Espen Wallin
Trener Kristoffer Koch
Trener Leif Kåre Skiftenes
Trener Magnus Mork
Trener Per Ivar Felldal
Trener Svein Aanonsen
Trener Thomas Sandstø
Lagleder (Jerv) Martin Størkson [email protected] 91517272
Lagleder (Imås) Øystein Kiland [email protected] 99557755
Imås G13 (f.2010)
Trener Rolf Jørn Fjærbu
Trener Tommy Litlekalsøy Kruger
Lagleder Aina Åsen [email protected] 94261808
Imås G12 (f.2011)
Trener Jan-Asle Gustavsen
Trener Lars Petter Madsen
Lagleder Petter Bjarnastein [email protected] 97195469
Imås G11 (f.2012)
Trener Kristian Bø
Trener Bjørn Vigre
Lagleder Torjus Stalleland [email protected] 98206248
Imås G10 (f.2013)
Trener Morten Sten Jacobsen
Trener Jan Erik Egge
Trener Morten Helland
Lagleder Morten Sten Jacobsen [email protected] 91687181
Imås G9 (f.2014)
Trener Ken Vevelstad
Trener Milovan Pesut
Trener Anders Jentoft
Lagleder Ken Vevelstad [email protected] 98439715
Imås G8 (f.2015)
Trener Christina Rekdal Krüger
Trener Tommy Langmyr
Trener Kjell O. Fosseli-Haugen
Trener Halvard Høysæd
Lagleder Christina Rekdal Krüger [email protected] 95409071
Imås G7/J7 (f.2016)
Trener Frode Tønnesen
Trener Rolf Bjerk
Trener Knut Helge Lunden
Trener Knut Sundhordvik
Trener Bjørn Helge Igland
Lagleder Ruben Hodnebrug [email protected] 91130435

Tilrettelagt
Marianne Tønnessen      97502552 – mar.tonnessen@outlook.com