Alle fotballspillere i Imås IL er forsikret mot skade som skjer på trening eller kamp i regi av Imås.

 

Denne forsikringen er kun gyldig dersom spilleren er medlem av Imås (betalt medlemskontigent gjeldende år)  og har betalt treningsavgift gjeldende år.

Dersom skade oppstår skal den så fort som mulig meldes til vårt forsikringsselskap. Imås´ spillere er forsikret gjennom en egen fotballforsikring i regi av NFF. Det er Gjensidige som står for denne forsikringen. Bruk egen link til skademeldingsskjema elektronisk https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring