Trenergodtgjørelser lag

Trenerne til de ulike lagene i Imås kan søke om trenergodtgjørelse. Da er satsene slik:

Hovedtrener: 1500,-

Hjelpetrenere: 750,-

Maks godtgjørelse per lag er: 3000,-

Dette kan søkes om etter endt sesong når drakter, utstyr ol er lever inn til utstyrs-ansvarlig i Imås.

Frist 30. november.

Bruk skjema:

Trenergodtgjørelser_lag.xlsx

Sendes til:

[email protected]

Dommeroversikt

Denne brukes til alle kamper som ikke kretsen har satt opp dommer (fra jenter/gutter 12 og nedover)
Honoraret for disse kampene er 200 pr kamp.
Unntaket er for gutter 12 som spiller 9-er, her er honoraret 400 pr kamp.

Dommeroversikt IMÅS 2022

Dommerregninger

Alle dommere som får dommeroppdrag i FIKS, skal sende digital dommerregning.
For mer info:
Info digital dommerregning- NFF  

For eventuelle spørsmål, kontakt Esben Bjellerås på [email protected].

Dersom laget har lagt ut for dommerhonorarer i kamper der dommer ikke har vært oppnevnt i FIKS brukes dette skjema:
Refusjon av dommerutgifter

 

 

Diverse skjema

Skjema for lagsregnskap:

Trenger laget ditt oversikt over regnskapet sitt, bruk skjema Lagsregnskap

Ved arrangementer:

Har laget ditt arrangert et arrangement, cup, turnering eller liknende. Bruk Oppgjørsskjema og send til [email protected] med alle tilhørende kvitteringer. Trenger dere vekslepenger bruk skjemaet Opptelling av kasse så har dere full kontroll.

Refusjon av utgifter:
Har man lagt ut for ulike utgifter (ikke dommerutgifter) som skal refunderes av lagskasse, eller av styret i Imås Fotball brukes dette skjema: 
Refusjon av utgifter