Trenergodtgjørelser lag

Trenerne til de ulike lagene i Imås kan søke om trenergodtgjørelse. Da er satsene slik:

Hovedtrener: 1500,-

Hjelpetrenere: 750,-

Maks godtgjørelse per lag er: 3000,-

Dette kan søkes om etter endt sesong når drakter, utstyr ol er lever inn til utstyrs-ansvarlig i Imås.

Frist 30. november.

Bruk skjema:

Trenergodtgjørelser_lag.xlsx

Sendes til:

[email protected]

Dommeroversikt for 2020

Denne brukes til alle kamper som ikke kretsen har satt opp dommer (fra jenter/gutter 12 og nedover)
Honoraret for disse kampene er 200 pr kamp.
Unntaket er for gutter 12 som spiller 9-er, her er honoraret 400 pr kamp.

Dommeroversikt IMÅS 2022

Dommerregninger:

Dommere som dømmer Imås fotball skal sende regning på følgende e-post:

 

[email protected]

 

Det er viktig at dommerregningen skrives ut med nødvending informasjon om dato, tid, lag, kampnummer, og liknende.

NFF’s vedtatte sats for kilometergodtgjørelse kr 3,50. Videre fastsetter retningslinjene at dommerregningen må signeres (epost er ikke gyldig elektronisk signatur). Dommerregninger må derfor fysisk signeres og skannes før oversending til klubben. 

 

Bruk dette skjemaet: 
NFF_Dommerregning 2018

Diverse skjema

Skjema for lagsregnskap:

Trenger laget ditt oversikt over regnskapet sitt, bruk skjema Lagsregnskap

Ved arrangementer:

Har laget ditt arrangert et arrangement, cup, turnering eller liknende. Bruk Oppgjørsskjema og send til [email protected] med alle tilhørende kvitteringer. Trenger dere vekslepenger bruk skjemaet Opptelling av kasse så har dere full kontroll.

Refusjon av utgifter:
Har lagt ut for utgifter som skal refunderes av lagskassa eller styret, fyll ut reufsjonsskjema