Flott stykke i Adressa om Imåsdagen og intervju med Daglig Leder og Styreleder

Flott stykke fra Imåsdagen og intervju med var nye Daglige leder Ole-Tommy  Andersen og Styreleder Ingrid Forseng Aamodt. Hele stykket er bare for de som har abbonement på avisa. Vi kan derfor ikke vise hele artikelen her på vår nettside.