Velkommen til Imås IL-Badminton sin nettside!

Vårt mål i badmintongruppa er å aktivisere barn, ungdom og voksne på Landvik og i Grimstad ved å tilby organisert badmintontrening.  Det er viktig at alle som spiller badminton i Imås føler tilhørighet, opplever mestringsfølelse og idrettsglede.  Alle skal bli sett og alle skal være med.  Klubben ønsker å bygge en kultur som bygger på at alle hjelper alle, der vi sammen jobber for at alle skal bli best mulig, og få mest ut av treningene, ikke bare sportslig, men også sosialt.

Badmintongruppa ønsker at barn, ungdom og voksne skal ha aldersbestemte treningstider, men også noen treninger sammen, slik at alle i klubben blir kjent med hverandre og kan spille med hverandre, lære av hverandre og bidra til at alle har det bra på trening.

Følg oss