Årsmøte i Imås IL – regnskapet viser god økonomi i laget

apr 6, 2022 | Imås

Torsdag 17. mars avholdt Imås IL sitt årsmøte.  
Styreleder Ingrid Forseng Aamodt åpnet møtet og ønsket velkommen, Brit Fossli ble valgt til ordstyrer og ledet møtet videre.

Det ble fremlagt et regnskap som viste et godt overskudd og en betydelig egenkapital. Imås har i løpet av de siste årene investert i baner og klubbhus som er betryggende finansiert. (Resultat ca 6 millioner, og egenkapital på nesten 12 millioner,)

Imås IL har 10 aktive undergrupper, og alle er nå godt i gang igjen etter utfordringer i pandemien.

 

Styreleder Ingrid Forseng Aamodt overrakte blomster til representanter fra gruppene, her representert ved,
fra venstre Tore Cato Møretrø (bane og hall), Audhild Ellefsen (allaktivitet), Karl Jørgen Songedal (orientering), Alf Morten Kaupang(fotball), Trine Olsen (allidrett), Stig Arve Abrahamsen (badminton), Thomas Ravnå (bordtennis).
Representanter fra ski, discgolf, handball, boksing og IFO (idretts-fritidsordning) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

 

 

Imås Il har nå ca 600 medlemmer og altså 10 aktive grupper. Den årlige utøverprisen gikk i år til en utøver i badmintongruppen; Tirakom Sonjamroen.
Tirakom får her sin sjekk av styreleder i Imås IL.

Tirakom får her sin sjekk av styreleder i Imås IL.
En viktig sak som ble behandlet på årsmøtet var ansettelse av daglig leder i Imås IL. Styreleder Aamodt redegjorde for saken; Imås har blitt en så stor og omfattende organisasjon at å drive denne kun på dugnadsarbeid er blitt for krevende. Saken ble vedtatt og prosessen vil bli igangsatt i løpet av våren.

 

Årets styre og kontrollkomite

 Årets styre og kontrollkomite er med videre i neste periode:
 Fra venstre Vidar Dymbe (kontrollkomite), Tove Svendsen (styremedlem), Sissel   Flottorp (styremedlem), Åshild Terjesen (sekretær), Ingrid Forseng Aamodt   (styreleder), Morten Sten Jacobsen (styremedlem- vara) og Jan Egil Galteland   (SR-regnskap – kasserer)
 Andreas Haglund (nestleder) og Marianne Tønnessen (styremedlem-vara) var   ikke tilstede da bildet ble tatt