Imås IL avholder årsmøte 

 

Torsdag 17.mars kl. 18 på klubbhuset
 Frist for innkommende saker er 3.mars.
Alle medlemmer er hjertelig velkommen.
Enkel servering.
-Styret