Allidrett

Allidrett er et variert aktivitetstilbud til barn for at de skal få prøve seg i flere idretter og i flere miljøer, for eksempel i sal, på løkka, i skog og mark, på snø og is eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk, gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnas utviklingsnivå.

Hvorfor Allidrett?

Fordi:

 • Å gi barna et godt grunnlag for videre valg av idrett.
  • Å få prøve ut forskjellige idretter, som igjen kan forhindre frafall i tidlig alder.
  • Å forebygge skader gjennom varierte treningsaktiviteter.
  • Å stimulere til samarbeid på tvers av gruppene i idrettslaget eller med andre idrettslag i lokalmiljøet.
  • Å bidra til et samordnet og koordinert idrettstilbud i lokalmiljøet.
  • Å legge til rette for sosiale tiltak for hele familien, utenom selve idrettsaktiviteten, for eksempel aktivitetsdager, turer, kino- og teaterbesøk og lignende.

 

Kontaktperson

Trine Olsen- 46960844

Send epost