Imås Stadion

Første gang ideen om fotballbane ved skolen ble brakt på banen var tidlig på 1970- tallet da fotballinteressen var voksende. Første befaring av området var våren 1974. Idrettslaget sende søknad til kommunene i 1975 om å få ervere nødvendig grunn til bane.Etter mye frem og tilbake, to byggekomiteer i sving og mange skjær i sjøen, ble komiteene slått sammen til en plankomite i 1981. Reguleringsplan for ny bane ved skolen ble vedtatt i bygningsrådet juni 1983, og i kommunestyret i september 1983. Utfordringer med grunnervervelse førte til at kommunestyret senere vedtok at gressbanen skulle legges til Solvang og grusbanen flyttes til skoleområdet. Dette var en stor skuffelse for Imås, nå måtte man til med nye planer og tegninger.Anlegget ble påbegynt 1. juli 1985, planen varat en grusbane skulle stå feridg 6 uker senere. Utsettelser gjorde at banen ikke ble ferdig på så kort tid. I mars 1986 ble Imås og formannskapet i kommune enige om å gjøre banen om til gressbane. Planeringsarbeidet tok uventet lang tid og måtte i tillegg gjøres om igjen senhøstes 1986 pga for stor unøyaktighet. Banen kunne såes i 1987, og åpnes i 1988 etter 14 år med planlegging og bygging. Første kamp på eget gress gikk 27. august 1988 mellom Imås A- lag og Favør.


Levert av IdrettenOnline