Imåshuset

Frem til 1949 benyttet Imås, Solvang som tilhørte Vigmarken Ungdomslag til sine klubblokaler. Etter 2. verdenskrig overtok Imås ei brakke som den kvinnelige arbeidstjenesten hadde brukt under krigen.Brakka var 4m x 12m, og idrettslaget fikk lov til å sette opp denne på eiendommen til Torvald og Marte Ørteland like ved idrettsplassen. Dette ble lagets første klubbhus. I 1959 ble brakka solgt for 600 kr.
Rundt 1960 ble den kommunale boligen "Solvangmoen" bygget i den sydlige enden av idrettsplassen. Imås overtok disposijonsretten til deen i 1976, huset ble innredet til møtelokale og stod ferdig til bruk våren 1978. Vanskelig tilgjengelighet vinterstid, utedo, innbrudd og hærverk, førte til at klubben gav opp å bruke dette som møtelokaler. Banekomiteen overtok huset og ominnredet det til lager og garasje i 1993.
Imås fikk kjøpe tomten hvor dagens klubbhus ble bygd. Eiendommen til Lars Johnsen ble i 1994 overdratt til kommunen som igjen solgte til idrettslaget for 52 012 kr. Bygningene som stod på tomten var ikke verdt å ta vare på, så i 1995 ble disse revet. Det eneste som ble tatt vare på var et stabbur som ble flyttet til Grindalen i Reddal, hvor det opprinnelig hadde stått på 1800- tallet.
I løpet av 1980  og 1990 - tallet kom det opp tre ulike forslag til nytt klubbhus for Imås. Første forslag gikk ut på at Imås skulle få tomt av kommunen i nærheten av skolen og fotballstadion på Landvik. Neste forslag kom opp i forbindelse med at kommunens hus på Vigmarken branti 1989. Forsikringssummen måtte reinvesteres, og det ble foreslått å sette opp et tilbygg i tilknytning til Landvik sentralskole som skulle inneholde grendehus og klubbhus for idtrettslaget. I 1996 ble det tredje løsningen lansert. Forslaget gikk ut på å sette opp et bygg mellom skolen og fylkesveien, dels på kommunenes tomt og dels på tomten som Imås hadde kjøpt. Bygget skulle inneholde gymnastikksal, grendehus og klubbhus. Dette forslaget ble vedtatt. Arbeidet på tomta startet i desember 1997, og 19. februar 1998 ble det holdt kranselag. En enorm dugnadsinnsats ble lagt ned over tre år, to kvelder i uka pluss lørdager. Første etasje stod ferdig våren 1999, andre etasje i 2000 og kjelleren i 2001. Totalt ble det bokført 3392 timer dugnad.
Imås har nå fått et innholdsrikt klubbhus med en grunnflate på 134 kvm. Blant annet inneholder huset kontorer, møterom, lagerplass, storstue, 2 kjøkken, stor garderobe, flere WC, loftstue og TV-stua.
4. april 2001 ble den offisielle åpningen med spsielt innbudne gjester foretatt. Klubbhuset er blitt møteplass for møter og sosialt samvær.


Vi leier dessverre ikke ut vårt klubbhus til eksterne brukere, kun til styremedlemmer i vår klubb.


Levert avIdrettenOnline