Husregler for Imås' klubbhus

Imås klubbhus er ment å være et møtested og kontorplass for hovedstyret og gruppene. Dessuten et sted hvor gruppene kan avholde festligheter, årsmøter o.l. I tillegg skal det drives ekstern utleie av lokalene til større arrangementer samt eventuell utleie til andre mindre klubber.

Det er i alles interesse at vi holder det ryddig og rent både innvendig og utvendig. La oss derfor alle gjøre vårt beste for at klubbhuset skal bli et trivelig møtested for Imåsmedlemmer.

Husreglene for Imås klubbhus gjelder for 1. og 2. etasje. For å unngå møtekollisjoner, er det på tavla opp (Fra 10. mars 2011 på klubbens hjemmeside, imaas.no) satt opp lister for reservasjon av møterom og stue oppe. Ved inntektsgivende arrangementer skal det betales leie for lokalene.

Ekstern utleie har prioritet foran intern leie.

Ved weekendutleie av storstua (og evt. stue oppe), kan ikke stue oppe benyttes internt samme dag.

Huskomiteen styrer den eksterne utleie. Utleiepriser: (sist justert 19. januar 2012)
Rom Lørdag til søndag Mandag til torsdag
Første etasje med kjøkken 1900 kr 800 kr  *1)
Første etasje med kjøkken + stue oppe 2200 kr
Tillegg for tilrigging fredag 100 kr
Stue oppe uten kjøkken 300 kr 300 kr
Stue oppe med kjøkken 500 kr 500 kr

*1) For lengre avtaler kr 500.-
Utleie til ekstern kursvirksomhet avtales i hvert enkelt tilfelle. Imåsmedlemmer gis 10% rabatt på utleieprisene. Dugnadsinnsats gir rett til en leie med 50% rabatt per 30 timer dugnadsinnsats på klubbhuset. Huskomiteen fører nødvendig dugnadsprotokoll.

Spørsmålet om gruppene skal betale leie for lokalene i 1. etasje ved egne festligheter, overlates til hovedstyret/ AU.

Møterommene skal utstyres med kaffemaskiner samt enganskopper. Dersom kjøkken ønskes brukt, må dette bestilles. Det vil bli opprettet et lager av engangsbestikk der medlemmene, mot betaling, kan ta ut etter behov.

Gruppeleder, eller den han/ hun overlater nøkkel til, er ansvarlig for nødvendig opprydding/ rengjøring og fjerning av avfall etter bruk. Dersom så ikke blir gjort, vil huskomiteen sørge for rengjøring på gruppens regning.


Levert av IdrettenOnline