Solvang, klubbens første anlegg.

Det var ikke rare anleggene som skulle til for å drive idrett da Imås bli stiftet i 1932. Solvang ble opparbeidet med handmakt på dugnad. Banen målte 45m x 85m, og ble godkjent for kretskamper i 1935.I 1971 ble det lagt ned forbud om å bruke Solvang til kamper. De neste 3-4 år hadde derfor Imås kun treningsbane. Etter stor dugnadsinnsats kunne Solvang igjen brukes som kamparena fra 1975. Banen var da utvidet til 54m x 91m. Året etter fikk banen også flomlys.
På begynnelsen av 1990- tallet starter en restaurering og oppgradering av Solvang, mye av dette arbeidet ble utført av Blakstad videregående skole. Banen ble tatt i bruk januar 1992, selv om toppdekket ikke var helt ferdig. Siste arbeid med toppdekket ble gjort i 1995, da hadde Imås fått fylkets beste grusbane.Levert avIdrettenOnline