Imås fotball alkoholpolicy!

Postet av IMÅS IL - Fotball den 15. Mar 2018

IMÅS FOTBALL ALKOHOLREGELVERK                

Alkoholregelverk for IMÅS FOTBALL

Formålet med alkoholregelverket i fotballklubben er både å forebygge rus og avhengighet og skape et trygt og godt miljø. Regelverket skal gi et tydelig signal om ståsted og ha forebyggende effekt. I tillegg skaper det trygge rammer for alle når både ledelsen, ansatte og medlemmer vet hvordan det er forventet at de skal forholde seg til alkohol.

IMÅS skal legge til rette for godt alkoholvett. Alkoholvett handler om å ha en reflektert holdning til når det passer og når det ikke passer med alkohol, å være bevisst på om man skal drikke, og når man skal stoppe. Personer med godt alkoholvett reflekterer over hvordan eget alkoholinntak kan påvirke uheldig, om det kan bidra til skade, risiko eller utrygghet for en selv eller dem rundt, og tar valg på bakgrunn av dette.

IMÅS ønsker å ha et reflektert og regulert forhold til alkohol og alkoholbruk, og være seg sitt ansvar bevisst både som samfunnsaktør og arbeidsplass.

Hvem gjelder alkoholregelverket for?

Alkoholregelverket gjelder for ledere, trenere, oppmenn og foreldre/foresatte som deltar på arrangementer i regi av IMÅS. Ledelsen er ansvarlig for at regelverket gjøres kjent for alle.

ALKOHOLREGELVERK FOR IMÅS

1) Hovedregelen er at servering av alkohol på arrangementer i regi av organisasjonen ikke bør forekomme, og at det ikke serveres alkohol til deltagerne på IMÅS regning.

2) Ved spesielle anledninger i regi av IMÅS kan det likevel serveres alkohol. Det legges da alltid til rette for at de som ikke ønsker å drikke alkohol har et godt alkoholfritt alternativ.

3) Dersom det skal serveres alkohol ved slike spesielle anledninger, klareres dette på forhånd med Leder av IMÅS Fotball. Ved slike tilfeller skal det serveres begrenset antall enheter alkohol per person.

4) Ved anledninger der IMÅS er arrangør, oppfordres det til et moderat alkoholinntak.

5) Ved representasjon, reisevirksomhet, deltakelse på kurs og konferanser og andre arbeidsrelaterte anledninger man deltar på i kraft av sin relasjon til IMÅS, forventes det at ledelse, ansatte og medlemmer utviser alkoholvett og er bevisste på at de representerer organisasjonen.

6) Det er ikke tillatt å møte opp i organisasjonens arbeidslokaler i beruset tilstand eller innta berusende midler i arbeidstiden. 7) Alle ansatte som opplever problemer i forbindelse med sin egen bruk av rusmidler, vil få hjelp og støtte for å komme seg ut av problemene. 


Trykk på linken for å laste ned dokumentet:

Imås Alokoholpolicy.docx
0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline